ProActBlue creëert oplossingen voor water, milieu en energie.

ProActBlue is een management & -adviesbureau voor water, milieu en energie.

Kenmerkend voor ProActBlue is een proactieve aanpak, waarin samen met opdrachtgevers en stakeholders draagvlak en draagkracht wordt gevonden om oplossingen te realiseren.

Projecten waar ProActBlue in uitblinkt zijn gericht op vernieuwing, ontwikkeling en samenwerking.

Activiteiten die ProActBlue hierbij aanbiedt, zijn: advisering, procesmanagement, projectmanagement en interim management.

ProActBlue werkt enthousiasmerend en geeft energie in projecten en organisaties.

Met een sterk analytisch, structurerend en verbindend vermogen weet ProActBlue gedragen ideeën en visies te ontwikkelen en deze te implementeren.