Programma’s & Projecten

We maken ambities en ideeën concreet en zorgen voor een gedragen, overzichtelijk, uitvoerbaar en financieerbaar plan.

Daarnaast nemen we het initiatief om samen met stakeholders het plan te realiseren. Dit zowel voor publiek private samenwerkingen, voor (samenwerking tussen) bedrijven, voor kennisinstellingen en voor publieke organisaties.

Dit doen we:

– Ontwikkelen en schrijven van projectvoorstellen en programma’s;

– Coördineren en begeleiden van projecten en programma’s;

– Samenbrengen en inspireren als kwartiermaker;

– Aanvragen van subsidies, fondsen en financiering.

Business Development & innovatie

Circulaire economie en verduurzaming vraagt dat bedrijven en andere organisaties opnieuw naar hun business kijken en zonodig aanpassen.

We begeleiden organisaties die willen veranderen daarom bij het bepalen van het businessmodel, we schrijven het businessplan, en we geven overzicht van investeringen, acties en maatregelen.

Dit doen we:

– Procesbegeleiding en advisering rondom uw businessmodel;

– Ontwikkelen en schrijven van het businessplan;

– Bepalen van benodigde investeringen, acties en maatregelen;

– Uitwerken en budgetteren van innovatie trajecten;

– Organiseren van samenwerking met derden.

Subsidie & financiering

Het aanvragen van financiering vraagt om een overzichtelijk en overtuigend plan. Wij ontwikkelen en schrijven dit plan voor u. Dit met een inhoudelijke, economische en maatschappelijke onderbouwing. Met structuur, overzicht en vooral lekker concreet zodat uw financier en u weten waarvoor jullie kiezen.

Dit doen we:

– Opstellen van overzichtelijke en overtuigende plannen;

– Organiseren van samenwerkingsverbanden;

– Aanvragen van subsidies of andere financieringen;

– Coördineren en operationaliseren van projecten.