Voor Europese regio’s en provincies die willen investeren in circulaire economie, heeft ProActBlue een online self-assessment tool De Circular Benchmark Tool. Hiermee kunnen regio’s en provincies hun circulaire economie ambities op een effectieve manier plannen en monitoren.

De Circular Benchmark Tool bestaat uit een vragenlijst rond zes eenvoudige indicatoren en vijf prestatieniveaus. Deze is gebaseerd op uitgebreid praktijk- en literatuuronderzoek. Na het beantwoorden van de vragen ontvangen de regio’s een rapportage en kunnen ze hun resultaten vergelijken met andere regio’s.

De Circular Benchmark Tool is mede mogelijk gemaakt dankzij EFRO-subsidie, zodat de tool is geprogrammeerd en online toegankelijk is gemaakt via www.circularbenchmarktool.eu. Mede dankzij subsidie van de provincie Drenthe is expertise van Rademaker Consulting ingehuurd om de vragenlijst op te zetten. De Provincie Friesland heeft de ontwikkeling van de tool geïnitieerd binnen het Interreg Europe project REPLACE, om hun circulaire economie strategie, beleid en maatregelen te kunnen vergelijken met andere regio’s.