Voor de transitie naar een circulaire economie gaan technologische en sociale innovaties hand in hand. Technologische ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van circulaire productie- en consumptieprocessen zijn nodig, evenals een beter begrip van mogelijke nieuwe manieren van samenwerken, consumeren en zaken doen. Nieuwekennis en innovatie zijn nodig op het gebied van vertrouwen, gedrag en acceptatie om alle actoren in de transitie naar een circulaire economie te kunnen activeren en motiveren. Voor interdisciplinair onderzoek stelt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in samenwerking met de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE) 5 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie is over deze subsidie is via deze links naar de websites van NWO en KIA-CE te vinden.