Europa Pact Fryslân

Friese overheden, clusters, en kennis- en onderwijsinstellingen willen via het Europa Pact Fryslân en Europe Ready Fryslân meer met Europa. ProActBlue heeft in samenwerking met deze organisaties het programma ontwikkeld en geschreven. Dit onder de werknaam Friese Projecten Machine.

Vanuit haar uitgebreide expertise met het ontwikkelen, aanvragen en uitvoeren van Europese projecten heeft ProActBlue het inhoudelijke en het ambtelijke proces begeleid. De Provincie Fryslân verzorgde het bestuurlijke proces.

Het programma concentreert zich op de volgende onderdelen:
– Het toegankelijk maken van Europese calls & tenders;
– Het ontwikkelen van professionele & kansrijke projecten;
– Het stimuleren van netwerken en samenwerkingsverbanden;
– Het communiceren en promoten;
– Coördinatie, monitoring en evaluatie.

Inmiddels is het Europa Pact Fryslân organisatorisch onder gebracht bij het Innovatiepact Fryslân (IPF), is er een subsidieregeling vanuit Provincie Fryslân gekomen, en zijn de eerste projecten in uitvoering.