ProActBlue

Samenwerking loontManagement en directieondersteuning EFRO project Circulaire Economie


Ontwikkeling businessplan
2020 - 2025Propositie ontwikkeling en internationalisering Friese watertechnologie sector


Aanjager innovatie projecten watertechnologie vanuit programma Groen Werkt! en Fries Bestuursakkoord WaterketenOntwikkeling projectplan Hybride Leeromgeving Water


Ontwikkeling business plan
2015 - 2020

Ontwikkeling en organisatie Warm Water Challenge


Aanjager watertechnologie
innovatie projecten


Projectverwerver & -manager voor Friesland van internationale samenwerkingsprojecten circulaire economie