Welkom bij ProActBlue

Management & advies

Klimaat, Water en Bodem

Om ons heen zien en merken we dat het klimaat verandert. Droogte, hitte, wateroverlast en overstroming heeft impact op ons dagelijks leven. Terwijl we de oorzaken hiervan aanpakken, moeten we ons ook aanpassen aan de gevolgen: klimaatadaptatie. Individuen en individuele organisaties kunnen gelukkig zelf al een hoop doen, en er zijn legio oplossingen voor handen. Maar om echt grootschalig impact te hebben, moeten we klimaatadaptatie als een gezamenlijke opgaven zien.


ProActBlue heeft kennis en overzicht van alle mogelijkheden, maar acteert vooral op het proces om gezamenlijk aan de slag te gaan met klimaatadaptatie.

Circulaire Economie

In onze maatschappij is er een sterke ontwikkeling gaande gericht op hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen, waarbij ketensamenwerking en een transitie van een lineaire naar circulaire economie noodzakelijk is. Overheden, kennisinstellingen, bedrijven en consumenten spelen hierin allemaal hun randvoorwaardelijke rol. Om tot actie over te gaan is ketensamenwerking en ondersteuning daarvan noodzakelijk.


ProActBlue bouwt aan samenwerkingsverbanden en organiseert de ondersteuning om de transitie van een lineaire naar circulaire economie te versnellen. Waar nodig leidt en coördineert ProActBlue de samenwerking - altijd resultaatgericht met oog voor samenwerking én inhoud.

Innovatie & subsidie

Innovatie is geen doel op zich, maar helpt bedrijven, kennisinstellingen en overheden om hun doelen sneller of efficienter te bereiken. Innovatie kan hierin erg belangrijk zijn, en vaak is subsidie een randvoorwaardelijke steun in de rug om innovatie te realiseren.


ProActBlue helpt bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij het opstellen en uitvoeren van concrete innovatie- of projectplannen. En waar nodig ontzorgt ProActBlue bij het verkrijgen van subsidie, en pakt een coördinerende rol in het operationaliseren en uitvoeren van het plan.