Businessplan Circular Plastics

Voor het versterken van samenwerking, het aanbrengen van focus/profiel, en het creëren van structuur en eenduidigheid zijn verschillende onderzoekslijnen binnen NHL Stenden samengebracht in één lectoraat, genaamd: ‘Circular Plastics’. Dit in aansluiting op het Centre of Expertise Green PAC, dat verantwoordelijk is voor bedrijfsgerelateerde innovatie en valorisatie van kennis.

ProActBlue heeft het businessplan voor het lectoraat geschreven, inclusief de bijbehorende procesbegeleiding met lectoren, onderzoekers en staf.

Het plan heeft drie inhoudelijke speerpunten:
1) Chemische & mechanische recycling;
2) Biopolymeren;
3) Ontwerpen voor circulariteit.

Het businessplan is opgebouwd vanuit de maatschappelijke vraagstukken, de ambitie en toegevoegde waarde van NHL Stenden rondom circulaire plastics. De inhoudelijke speerpunten zijn verbonden met de onderzoeks- en onderwijstaken, en doorvertaald naar organisatie, personeelsplanning, begroting en financiering.